"Математик-IQ" олимпиад амжилттай зохион байгуулагдлаа.

МҮИС-ийн шилдэг удирдагч бэлтгэх зорилтын хүрээнд нийслэлийн ЕБС-дын 12-р ангийн сурагчдын дунд “Би шинэ эриний шилдэг инженер” –сэдэвт Математик-IQ” хавсарсан олимпиадыг амжилттай зохион байгуулж, дүнг гаргав.


Шагнал гардуулалт 2015 оны 12 сарын 12-нд болно.

Мэдээлэл Технологи Дизайны Сургууль


Нийтэлсэн огноо: 3 жил, 11 сар өмнө