Монголын Үндэсний Их Сургуулийн спортын их наадам 2017.11.13