Дараах ЕБС-ийн төгсөгчид МҮИС-ийн хичээлийн 2-р байранд Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтаа өгнө.

Олон Улсын Тэргүүлэх Их Сургууль төслийг хэрэгжүүлэгч МҮИС-ийн хичээлийн 2-р байранд Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтаа өгөх 2019 оны элсэгчиддээ амжилт хүсье.

Нийтэлсэн огноо: 8 сар, 2 долоо хоног өмнө