МҮИС -ийн ЭЗБУС-ийн багш Х. Бумдэлгэр докторын зэргээ хамгаалав.

МҮИС-ийн ЭЗБУС-ийн багш Х.Бумдэлгэр “Өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоог боловсронгуй болгох арга зам” сэдвээр бизнес, менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэргээ 2015.11.06-ны өдөр хамгааллаа. Баяр хүргэж, цаашдын судалгаа шинжилгээний ажилд улам их амжилд хүсье.


Монголын Үндэсний Их Сургууль

Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын Сургууль


Нийтэлсэн огноо: 4 жил, 6 сар өмнө