УУЭХИС онцлох мэдээ /1/: 12-р сарын онцлох мэдээнүүд

Цахилгааны инженер 3-р курс , сэргээгдэх эрчим хүчний инженер ангийн 3-р курсийн оюутнууд хамтран Зөөврийн усан оргилуурийг хийж гүйцэтгэв.


Цахилгаан инженер 3-р курс, сэргээгдэх эрчим хүчний инженер 3-р курсийн оюутнууд 2018 оны 12-р сарын 18-ны өдөр шинэ жилийг тохиолдуулан  БЗД-н 21-р хорооны эмзэг бүлгийн 50 хүүхдийг баярлуулав.