ЭЗБУС онцлох мэдээ /4/: Номын хандивын аяныг амжилттай зохион байгууллаа.

Номын хандивын аян

МҮИС-ийн 20 жилийн ой болон Санхүүчдын баярыг тохиолдуулан “Номын хандивын аянд” идэвхтэй оролцсон нийт багш нартаа болон оюутнууддаа маш их баярлалаа. Нийтдээ 267 ш номыг МҮИС-ийн номын сангийн эрхлэгч Б.Энхжаргалд хүлээлгэн өгөв.

Хандивын аянаар Багш нараас нийт 162 ш, оюутнуудаас 105 ш номыг тус тус хандивласан байна. Энэхүү аяны хүрээнд бид сүүлийн нэг жилийн хугацаанд хамгийн их ном уншсан шилдэг 3 уншигчийг мөн хамгийн их ном хандивласан анги хамт олон, хөтөлбөрийн багийн хамт олныг шагнаж урамшуулав.

1. Шилдэг уншигч-1 ХЗУС-ийн ЭЗХ-ийн 3-р курсын оюутан Ж.Айтолхын

2. Шилдэг уншигч-2 ЭЗБУС-ийн НББ 4-р курсын оюутан Э.Отгонтуяа

3. Шилдэг уншигч-3 БИС-ийн ИБҮБ 3-р курсын оюутан Б. Түмэнбаяр нар шалгарав.
Хамгийн их ном хандивласан анги хамт олон, хөтөлбөрийн баг, сургууль
- ЭЗБУС-ийн БУ-4 курсын хамт олон
- БС-ийн Боловсрол судлалын хөтөлбөрийн хамт олон
- ЭЗБУС-ийн захирал Л.Гончигсум
- АЖГХС-ийн хамт олон
- ЭЗБУСийн Санхүү банкны хөтөлбөрийн хамт олон

Зохион байгуулсан комисс:
МҮИС-ийн номын сангийн хамт олон
ЭЗБУС-ийн багш Х.Бумдэлгэр
СУ-4 курсын хамт олон