Авьяас хөнгөлөлт


“ Авьяас ” –Урлаг, спортын авьяастай суралцагчдад олгох хөнгөлөлт .Спортын багийн гишүүд  багаараа элссэн тохиолдолд тус бүрийн хөнгөлөлт багийн амжилтын тэтгэлэг тасралтгүй олгоно. /10-100%/

 Бүрдүүлэх материал :

  • - Тухайн оюутны өөрийн өргөдөл
  • - МҮИС-ийн оюутан мөн болох тухай сургалтын албаны  тодорхойлолт
  • - Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • - Урлаг спортын  амжилтыг илэрхийлэх өргөмжлөл,батламж, сертификат