Аз жаргал хөнгөлөлт


Аз жаргал”-Бүтэн өнчин ,хагас өнчин амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн суралцагчдад олгох  хөнгөлөлт /тусгай хуваарь /.

Бүрдүүлэх материал :

  • - Тухайн оюутны өөрийн өргөдөл
  • - МҮИС-ийн оюутан мөн болох тухай сургалтын албаны  тодорхойлолт
  • - Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • - Тэжээгчээ алдсан тодорхойлолт