Алтан медаль хөнгөлөлт

Алтан медаль ”- ЕШ-ийн оноогоор аймаг ,дүүрэгтээ эхний 10-т жагссан  суралцагчдад олгох хөнгөлөлт эхний жил /100%/.  

Бүрдуулэх материал :

  • - Тухайн сурагчын өөрийн өргөдөл
  • - МҮИС-ийн оюутан мөн болох тухай сургалтын албаны тодорхойлолт
  • - Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • - Аймаг дүүрэгтээ жагссан ЕШ-ийн онооны хуулбар