Гэр бүл хөнгөлөлт

Гэр бүл” –Нэг айлын хоёр хүүхдэд олгох хөнгөлөлт  /30%/ .

 Бүрдүүлэх материал :

  • - Тухайн оюутны өөрийн өргөдөл
  • - МҮИС-ийн оюутан мөн болох тухай сургалтын албаны  оюутан тус бүрийн тодорхойлолт
  • - Нотариатаар баталгаажсан оюутан тус бүрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар болон нэг бүлийн гишүүнийг нотлох баримт