Нэг ангийнхан хөнгөлөлт

Нэг ангийнхан “- нэг ангиас 5 хүүхэд элсвэл 5%, 10 хүүхэд элсвэл тус бүр 10%-ийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

 Бүрдүүлэх материал :

  • -  Тухайн оюутны өөрийн өргөдөл
  • - МҮИС-ийн оюутан мөн болох тухай сургалтын албаны  тодорхойлолт
  • - Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • - Төгссөн сургуулийн тодорхойлолт
  • - Ангийн монтаж зураг